266b – en antidemokratisk skændsel

januar 14, 2012

Så blev Licens-Lars dømt

Filed under: Uncategorized — Kimpo @ 2012-01-14T17:24:54+00:00

Tillykke med opmærksomheden og lad os håbe det batter noget. Se Uriasposten og Snaphanen.

december 6, 2011

Frøken Firenze og Jacob M

Filed under: Uncategorized — Kimpo @ 2011-12-06T16:00:16+00:00

Frøken Firenze har meldt sig under fanerne, først som nøgenmodel i sympati med en ægyptisk blogger [Snaphanen], siden som åben 266b-bespotter 🙂 [JP-blogs].

Jeg venter stadig på Gestapo, for en 266b-dom er nu engang den ultimative medalje for en tilhænger af ytringsfrihed.

Se i øvrigt Jacob Mchangamas glimrende kommentar (via Sebastian, der som sædvanlig udlægger begrebernes betydning)

maj 6, 2011

Uwe Max Jensen anmelder Kim Møller

Filed under: Uncategorized — Kimpo @ 2011-05-06T18:14:54+00:00
Tags: ,

Jeg ved ikke helt hvad de har gang i derovre i Århus, men Uwe Max Jensen er åbenbart blevet så fornærmet, at han har anmeldt Kim Møller for dette indlæg.

Hvem mon bliver den næste?

maj 5, 2011

Anmelder du mig, så anmelder jeg dig!

Filed under: Uncategorized — Kimpo @ 2011-05-05T19:26:09+00:00
Tags: ,

Kim Møller anmelder Anders Gravers , så hvis du er mand (eller kvinde) nok for at tage en “racisme”-dom, tager jeg gerne en bytter med dig. Jeg går atter i gang med at opdatere listen med 266b-fornærmere og håber at I gode frihedskæmpere derude vil kende jeres besøgelsestid.

Ja, for at være helt ærlig er man vel knapt en rigtig mand, før man har en “racisme”-dom.

januar 24, 2011

Jeg er Spartacus!

Filed under: Uncategorized — Kimpo @ 2011-01-24T12:33:01+00:00
Tags: ,

Retssagen mod Trykkefrihedsselskabets formand Lars Hedegaard startede i morges. Han er tiltalt efter straffelovens paragraf 266b, den såkaldte racismeparagraf, der bl.a. kriminaliserer “forhånende” og “nedværdigende” omtale af særligt fredhellige befolkningsgrupper. Paragraffen er ganske vanvittig, hvis man mener at demokrati er samtale eller tager begreber som frihed, lighed og broderskab alvorligt.

§ 266 b. Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.
Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.

En særlig finesse ved paragraffen er, at sandheden gøres ligegyldig. Der er ikke, som med normale injuriesager, mulighed for at undgå straf ved at føre sandhedsbevis for ytringen, men uanset dette er det et sølle demokrati, hvor man ikke åbent kan karakterisere forskellige befolkningsgrupper uden at blive stemplet som kriminel.

Da Jesper Langballe for knapt 2 måneder siden opgav at forsvare sig med henvisning til, at sandheden var dommerne ligegyldig, lavede den liberale Torben Mark Pedersen en solidarisk sympatiaktion, og så længe folketinget ikke agter at gøre noget ved paragraffen, må det være den rette vej at gå:

Lad os gøre det ytringskriminelle stempel til et adelsmærke, lad de smålige jurister og evigt krænkede overmennesker kvæles i retsager. Lad os sammen sige: “Jeg er Lars Hedegaard!”

Hvordan gør man?

1) Skriv en kommentar, der efter dit skøn klart overtræder paragraffen.

2) Læg den på din blog eller Facebook-profil sammen med en henvisning til denne solidaritetserklæring.

3) Læg en kommentar til denne blogpost eller send mig en email på kimporator ( snabel a) gmail (dot) com, og skriv evt. også en kommentar på Torben Mark Pedersens Facebook-side om samme emne.

Listen over “ytringsfrihedens helte” bliver så opdateret på denne blog, sådan at anklagemyndigheden ikke har nogen undskyldning for at sove i timen.

Mit eget eksempel:

Grønlændere kan overleve den danske vinter helt uden at spise. De drikker bare deres sædvanlige elefantøl og man kan alligevel ikke høre forskel. De er dog et underholdende skue på offentlige pladser – ja de sparer mig næsten for en tur i zoologisk have 🙂

Blog på WordPress.com.